อยู่ที่นิสัยและการกระทำของแต่ละคนค่ะ คนทุกคนไม่เหมือนกันความคิดก็เช่นกัน แต่คำพูดและการกระทำจะส่อให้เห็นถึงนิสัยของคนนั้นซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่ากัน ไม่ว่าจะอยู่สถานะไหน เราทุกคนเป็นคนเหมือนกัน การเจอคนหลายรูปแบบก็เหมือนชีวิตแหละค่ะ มีทั้งสุข ทุกข์ ผิดหวัง สมหวัง เจอหลายรูปแบบ หลายความรู้สึกในหนึ่งช่วงเวลา ก็เหมือนกับคนมีทั้งดี ไม่ดี กึ่งดีกึ่งร้าย เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอาชีพไหนก็ต้องเจอแรงกดดันเหมือนกันเราต้องปรับตัวอยู่เสมอ✌️
1
174 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา