30 ต.ค. 2021 เวลา 15:06 • การตลาด
ผมเองแยกรถยนต์ที่ใช้งานของที่บ้าน ออกเป็น 2 รูปแบบครับ
1.รถเพื่อ การการสร้างชีวิตประจำในแต่ละวัน
nissan ford mitsubishi
2.รถเพื่อ การใช้ชีวิตแต่ละโอกาส
VW Audi
โฆษณา