30 ต.ค. 2021 เวลา 15:55 • ความคิดเห็น
ไม่แปลกครับ
เวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน อะไรๆก็เปลี่ยนกันได้ครับ
เป็นธรรมดาครับ
ถ้าการที่เราคุยแชทน้อยลง แล้วไม่ส่งผลเสียกับใคร เพื่อนที่ดีจะเข้าใจเราครับ
โฆษณา