ไม่แปลกเลย เราเหมือนคุณตอนนี้เลย อาจจะเพราะคุณรักตัวเองมากขึ้นชอบความสงบ
โฆษณา