เป้าหมาย เป็นแรงผลักดันชีวิตให้เดินไปข้างหน้า ทำให้ต้องวางแผนและหาวิธี เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
โควิด เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เงินเดือนไม่ขึ้น ไม่ได้โบนัส แผนการหลายๆ อย่างต้องสะดุด หรือทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่ แต่ก็คิดว่าได้เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการชีวิต🦋
2ถูกใจ
177รับชม