31 ต.ค. 2021 เวลา 01:42 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าขมขื่นแค่ไหนควรเลือกความถูกต้องครับ ความรักมีวันสลาย ความรักมีใหม่ได้ แค่อาศัยความอดทนและเวลา แต่ความถูกต้องไม่มีวันตายทำให้ชีวิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำให้คนศรัทธาในตนเอง
โฆษณา