ไม่ว่าขมขื่นแค่ไหนควรเลือกความถูกต้องครับ ความรักมีวันสลาย ความรักมีใหม่ได้ แค่อาศัยความอดทนและเวลา แต่ความถูกต้องไม่มีวันตายทำให้ชีวิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำให้คนศรัทธาในตนเอง
2 ถูกใจ
105 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...