คิดว่าอยู่ที่สังคมที่เราเติบโตมาและการสอนของครอบครัวนั้นๆ การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพให้เด็กๆเข้าใจว่าต้องเรียนให้ได้คะแนนดีๆ สอบติดโรงเรียน/มหาวิทยาลัยชื่อดัง เรียนคณะที่(คนส่วนใหญ่ที่ถูกปลูกฝัง)ดี จบมาจะได้ทำงานดีๆ มีคนนับหน้าถือตา มีรายได้ที่สูงๆ เลยเป็นการสอนทางอ้อมให้คนเข้าใจว่าถ้านอกเหนือจากอาชีพตามที่นิยมแล้วนั้นถือเป็นอาชีพที่ดูด้อยลงมา แต่จริงๆไม่ใช่เลย
1
305 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา