31 ต.ค. 2021 เวลา 04:31 • ความคิดเห็น
เอครับ บีลูก…
แม่หายไปเขียนถึงบี (in Germany) เสียร่วม 2 เดือน
นึกขึ้นได้ว่า แม่ยังมีเออยู่ในอ้อมแขน
อย่ากระนั้นเลย แม่น่าจะแวะมาบันทึกความคิดถึงเอไว้หน่อย
ช่วงนี้แม่อ่านหนังสือ ‘ โลกของโซฟี’
แนวปรัชญาแบบนี้ แม่คุยกับบีได้สนุก
เราเป็นสาวก ‘แดน บราวน์’ ด้วยกัน 😆
1
เอลูก…
ชีวิตเอน่าจะไปได้สวยกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ
แต่แม่ก็อยากให้เอสนใจแนวนี้ด้วยนะ
แม่ว่า ปรัชญาเป็นคำตอบของชีวิต
แต่ไม่ใช่ว่าเอจะต้องเรียนวิชาปรัชญา
ก็อย่างที่โซฟีว่า
‘ปรัชญาไม่ใช่วิชาที่ใครจะเรียนได้
แต่สิ่งที่เราอาจเรียนได้คือการคิดอย่างเป็นปรัชญา’
และอีกอย่างหนึ่ง
แม่เพิ่งคิดขึ้นมาว่า คนเป็นแม่ทุกคนควรต้องทำเหมือน ‘โสกราตีส’
‘โสกราตีสซึ่งมีแม่เป็นหมอตำแย เคยกล่าวว่าศิลปะของเขาคล้ายศิลปะของหมอตำแย
หมอตำแยไม่ได้เป็นคนทำคลอด แต่เธอช่วยให้การคลอดลุล่วงไปได้
ในทำนองเดียวกัน โสกราตีส มองว่าภารกิจของเขาคือการช่วยให้คน ‘ให้กำเนิด’ ญาณทัศนะที่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจที่แท้ต้องมาจากข้างใน ไม่ใช่ได้รับถ่ายทอดจากผู้อื่น และมีแต่ความเข้าใจจากภายในเท่านั้น ที่นำไปสู่ญาณทัศนะที่แท้จริง’
เรื่องใดๆก็ตามที่แม่อยากให้เอและบีทำ
แม่ควรจะแค่แนะนำ
แม่ควรทำแค่นี้
แค่ช่วยให้ ‘การเติบโต’ของลูก ลุล่วง
โฆษณา