31 ต.ค. 2021 เวลา 04:59 • ไลฟ์สไตล์
ฅนหรือคนแปลว่าวนไปวนมา มนุษย์มาจากคำว่า มนะแปลว่าใจ กับอุษยะแปลว่าสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูง
โฆษณา