31 ต.ค. 2021 เวลา 05:01 • ความคิดเห็น
เอาจริงๆ คนอื่นๆ ในบริษัทควรแสดงความเคารพอาชีพ รปภ. ให้มากกว่านี้ เพราะพวกเขา "รักษาความปลอดภัย" อีกทั้งงานอื่นๆ หลายอย่างไม่ว่าจะคอยสอดส่องดูความเรียบร้อยต่างๆ และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็มีพวกเขาแหละครับที่จะเป็นคนจัดการ
1
โฆษณา