31 ต.ค. 2021 เวลา 05:28 • ความคิดเห็น
ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับอาชีพ รปภ.น้อยมากๆ(แต่ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนเยอะ) สังเกตุง่ายๆ คือ มักจะใช้คนวุฒิฯต่ำ อายุเยอะ รูปร่างผอมแห้ง เพราะว่าอาชีพนี้มีลักษณะโดดเด่นเมื่อเกิดเหตุการณ์เท่านั้นมันจึงทำให้รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีผลงานอะไรเลยเช่นเดียวกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีติดไว้เพื่อทำตามกฎหมายเท่านั้นพอเหตุการณ์จริงอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้หมดอายุเสื่อมสภาพ
1
ส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยควรปรับคำนิยามใหม่แยกเป็นหลายๆประเภทแยกตามความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานและค่าจ้าง เช่น ยามประตู ยามป้องกันภัย ยามลาดตระเวน ฯลฯ เมื่อแยกคำนิยามได้แล้วมันก็จะแยกอำนาจหน้าที่และลำดับความสำคัญได้ชัดขึ้น
1
ปัญหาการดูถูกอาชีพส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่กล่าวมา ส่วนการดูถูกคนนั้นมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคน ขอขยายหน่อย...โดยมากคนเหล่านี้มักมีปมด้อยที่โดมข่มจากคนที่สูงกว่าเขาจึงจะข่มคนที่ต่ำกว่าเสมอ(ตำแหน่ง เงินเดือน การศึกษา อาชีพรายได้ ฯลฯ) และคนพวกนี้ก็มักจะเป็นพวกเสพติดแบรนเนม กินหรู ใช้เงินเกินตัวเพราะอยากให้คนอื่นมองตนเองว่าอยู่สูง อยากให้ตนเองเด่น มีคนสนใจเยอะๆ
2
อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่า...ใครบ้างที่เราไม่ควรคบ ไม่ควรทำดีด้วยหรืออาจจะไม่ต้องให้เกียรติเลยก็ได้
บรรยายไว้แค่นี้ก่อน มันมีรายละเอียดอิกเยอะมากๆ
โฆษณา