1 พ.ย. 2021 เวลา 02:00 • บ้าน & สวน
บ้านหลังนี้มีชื่อว่า “บ้านลอยลม” โดยนำรูปแบบของบ้านไทยใต้ถุนสูงมาประยุกต์ให้เข้ากับองค์ประกอบและความสงบในแบบวัด เพื่อใช้เป็นบ้านพักผ่อนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย โครงสร้างบ้านเป็นวัสดุเหล็ก ร่วมด้วยการใช้วัสดุอย่างไม้และอิฐ ได้กลิ่นอายความเป็นบ้านไทยพื้นถิ่นที่ได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นที่มีความเป็นธรรมชาติ
คุณทอม-พหลไชย เปรมใจ สถาปนิกแห่งบริษัทสถาปนิกพอดี จำกัด กล่าวถึงแนวทางการออกแบบบ้านที่มีชื่อว่า “บ้านลอยลม” หลังนี้ ว่า “โจทย์ที่ได้มาคือการสร้างบ้านพักผ่อนเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุด ตัวบ้านตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การออกแบบจะเน้นการตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออก เพราะเจ้าของบ้านอยากให้ได้อารมณ์เหมือนเข้ามาในวัดแล้วเจอศาลา ภายในบ้านจึงมีศาลาพระ พื้นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เพื่อรองรับกัลยาณมิตรที่มาร่วมปฏิบัติธรรม”
2
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกสองข้อ ข้อแรกเจ้าของบ้านชื่นชอบบ้านไทย แต่ต้องการใช้เหล็กเป็นวัสดุโครงสร้าง เนื่องจากทางบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก อีกข้อคือกฎของหมู่บ้านที่ห้ามไม่ให้ถมที่จนสูง เนื่องจากต้องการคงสภาพพื้นที่ดั้งเดิมเอาไว้ การออกแบบจึงเริ่มต้นจากโครงสร้างเหล็กก่อน โดยดึงเอาลักษณะบ้านไม้แบบไทยๆ เข้ามาผสมผสาน ประกอบด้วยการมีใต้ถุนสูง เสาโชว์แบบลอยตัวที่แยกออกจากโครงสร้าง การจัดวางพื้นที่ใช้งานเป็นส่วนๆ โดยแยกออกจากกัน แล้วเชื่อมต่อด้วยที่ว่าง หลังคาที่คลี่คลายมาจากความเป็นหลังคาจั่ว ซึ่งมีทั้งแยกออกจากกันและเชื่อมเป็นหลังคาผืนใหญ่ เสริมด้วยองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ บานเปิด ระแนง ช่องแสง บานเฟี้ยมที่มีกลิ่นอายความเป็นบ้านไทยพื้นถิ่นแต่ได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้น
สำหรับการวางแปลน ศาลาพระถือเป็นจุดสำคัญที่เปรียบเสมือนเรือนประธาน สามารถมองเห็นได้จากทุกห้อง แต่มองไม่เห็นจากถนนด้านนอกบ้าน เพื่อคงความเป็นส่วนตัว คุณทอมได้บิดแกนทางเดินเข้าเล็กน้อยเพื่อกำหนดมุมมองที่ต้องการ พร้อมทั้งทำผนังอิฐกั้น โดยเลือกใช้อิฐดินเผาจากลำปางซึ่งมีสีค่อนข้างอ่อน ดูสบายตาเมื่อเทียบกับอิฐจากแหล่งอื่น รายละเอียดของผนังยังประกอบด้วยการเจาะช่องเปิดที่มีรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากวัด แต่นำมาวางองค์ประกอบใหม่ในแบบที่ต่างกันทั้งขนาดและการจัดวางจังหวะที่ไม่เป็นระเบียบนัก
ขณะที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้ โดยเฉพาะบริเวณห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นเสมือนชานร่มมีหลังคา ก็สามารถรับรู้ได้ถึงลมเย็นและอากาศที่ไหลเวียนผ่านรอบตัวได้เป็นอย่างดี นับเป็นความสำเร็จของการวางผัง สร้างหลังคา และทำช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ถูกต้องตามภูมิปัญญาการสร้างบ้านแบบไทยพื้นถิ่น ซึ่งสามารถนำวัสดุสมัยใหม่อย่างเหล็กมาผสมผสานได้อย่างลงตัว โดยมีสถาปนิกเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้และควบคุมทุกอย่างให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย
สถาปัตยกรรม: บริษัทสถาปนิกพอดี จำกัด โดยคุณพหลไชย เปรมใจ
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3iXkybZ
เรื่อง : สมัชชา วิราพร
ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล
คลังสาระความรู้เรื่องบ้านและพรรณไม้ยังมีอีกมากมาย
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ www.baanlaesuan.com
โฆษณา