31 ต.ค. 2021 เวลา 12:32 • ความคิดเห็น
เป็นทั้ง 2 อย่างค่ะ บางครั้งก็รอถ้าถึงดวลาเค้าก็มาเอง แต่บางครั้งก็อยากให้มาเร็วๆ แค่อยากมีใครสักคนมาฟังเรื่องไรสารถของเรา สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ได้แค่รอ 🙂
โฆษณา