31 ต.ค. 2021 เวลา 13:22 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณยังไม่อยากเลิกกับเขา ก็ไม่ต้องตัดขาด ปล่อยให้เขาเลิกไปคนเดียว 😉
โฆษณา