ถ้าคุณยังไม่อยากเลิกกับเขา ก็ไม่ต้องตัดขาด ปล่อยให้เขาเลิกไปคนเดียว 😉
2ถูกใจ
167รับชม