อดีต มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว แต่ละคนมีปัจเจกในช่วงเวลาของชีวิตแตกต่างกัน เวลาเปลี่ยน, ความคิดเปลี่ยน , บริบทเปลี่ยน ก็ธรรมดาโลกครับ เราเปลี่ยนโหมดเพื่อให้มีความสุขกับปัจจุบันได้ อันนี้ ok เลย พอมีความสุขกับปัจจุบันได้ มันก็ไปต่อได้ครับ
138รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...