31 ต.ค. 2021 เวลา 15:15 • ไลฟ์สไตล์
ฅนเเปลว่า " ยุ่ง "
ตรงข้ามกับ " สงบ "
หรือถ้าใจประเสริฐขึ้นมาหน่อย
ก็เรียกว่ามนุษย์
ตรงข้ามก็น่าจะเป็นอมนุษย์
โฆษณา