31 ต.ค. 2021 เวลา 22:29 • ความคิดเห็น
ลองไปฟังน้าแน๊ก บางครั้ง มองที่เราอย่าคิดแทนเขา ทำให้เรามีสุข เท่านั้นพอ เพราะสุดท้าย ตนเป็นที่เพิ่งแห่งตน
โฆษณา