31 ต.ค. 2021 เวลา 22:36 • ความคิดเห็น
ออมกับสิ่งที่ใช่ ใช่ในเรายอมรับได้ อย่าเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่รู้ เพราะการลงทุนคือโอกาส แนะนำ ออมจากการเรียน และนำออมไปกองทุน ต่อยอดหุ้น สิ้นสุดที่ bitcoin
โฆษณา