31 ต.ค. 2021 เวลา 22:39 • ความคิดเห็น
รัก อาจจะมีทั้งสุข และ ทุกข์ แต่ถ้าให้ถูก มองผลลัพธ์ที่เกิดในอนาคต คุณยอมรับได้หรือเปล่า
โฆษณา