ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ชายทุกคนครับ, เช่นผม เพราะผมเบือกคู่ครอง จากมารยาท, ผมเลือกเพราะอาชีพ (ผมตั้งใจเลือกภรรายที่เป็น พยาบาล) เพราะสายอาชีพใกล้เคียงกัน เราจะเข้าในในการทำงานและ support เรื่องหลักๆ หลังการแต่งงาน มันคือการวางแผนการใช้ชีวิตคู่และครอบครัวแล้วนะ 🤣,,ผู้ชายหลายๆคนเป็นคนทำงานเก่ง คุยเก่ง เขาไม่ได้อยากมีแฟนเก่งๆ หรอก เขาต้องการคนที่จะมาดูแล เอาใจใส่ตัวเขา เวลาที่เขาพลาดและคอยเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังต้องการ เช่นผมคนนี้ ทำได้หลายเรื่องยกเว้น เรื่องการเก็บเงิน และความเรียบร้อย ผมจึงเบือกแฟน ที่จะมาเป็นภรรยาว่า ต้องช่วยรักษาเงินของผมไว้ได้ และต้องคอยช่วยในสิ่งที่ผมไม่ทำไม่เรียบร้อย แล้วต้องสามารถบอกเตือนให้ผมพัฒนา ทำให้มันดีขึ้น มีวินัยมากขึ้น (ผมเองยังไม่ใช่ Perfect Man) 🤗
โฆษณา