1 พ.ย. 2021 เวลา 03:13 • ความคิดเห็น
คิดการใหญ่ อย่าใจAnt 🐜
ถ้าฝันคุณใหญ่ ทีมก็ต้องใหญ่ด้วย
The bigger the dream The bigger the team
---- เมื่อฝันเราพร้อม ขนาดของทีมงานเหมาะกับฝันของเรา
จง ลง มือ ทำ ตามฝันและประสบความสำเร็จครับ
ความสำเร็จมันคุ้ม เชื่อผม
#AlbertAcademy
โฆษณา