ทำได้ ค่ะ แต่ต้องประกอบไปด้วยด้วยความรักความเข้าใจ ความรู้ลึกซึ้ง ในสิ่งที่กำลังลงมือทำ
1 ถูกใจ
98 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา