มันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา คนดี คนเลว ไม่ได้วัดกันที่ภายนอก
155 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา