ไม่ใช่ที่บ้าน แต่เป็นที่ตัวเองเห็นเมื่อเช้านี้ค่ะ
ท้องฟ้าแรกของเดือนพฤศจิกายน 2564
โฆษณา