27 พ.ย. 2021 เวลา 13:00 • สิ่งแวดล้อม
"อาหารที่คุณกินวันนี้" สามารถกำหนดอนาคตของโลกและชะตาชีวิตคุณได้
หากตอนนี้คุณกำลังกินอาหารอะไรสักอย่าง
ให้ลองสังเกตุว่าอาหารที่เรากำลังกินอยู่นั้นคืออะไร
มีประโยชน์อย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง
หากอาหารที่เรากินเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ อาหารประเภททอด อาหารสำเร็จรูป
มีผักผลไม้เพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย
แล้วเราบริโภคอาหารเหล่านี้ลักษณะแบบนี้ในทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี
เราก็สามารถทำนายอนาคตได้อย่างคร่าว ๆ
ว่าสุขภาพจะเป็นเช่นไรจากการกินอาหาร
ย้อนไปเกือบ 10 ปีที่แล้ว เรายังไม่มีการพูดถึงการทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ทานอาหารแบบเป็นคอร์ส อาหารฟาสต์ฟู้ด และอื่น ๆ อีกมากมาย
การบริโภคเนื้อสัตว์ของเราเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเห็นได้จากจากเติบโตของร้านอาหารอย่างบุฟเฟ่ต์ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีแบรนด์หน้าใหม่ในตลาดมากมาย
เราทานอาหารจำพวกเนื้อมากขึ้น ผักผลไม้ในจำนวนที่น้อยลง ทานอาหารแบบเร่งรีบมากขึ้นตามจังหวะชีวิตที่ร้อนลน
การบริโภคเนื้อที่มากขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชากรมีน้ำหนักมากขึ้น เป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคเนื้อ หรืออาหารประเภทของทอด
นอกจากนี้การบริโภคเนื้อที่มากขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆทาง
จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชอาหารสัตว์ การใช้สารเคมียาปฎิชีวนะในฟาร์มเลี้ยง สิ่งปฎิกูลจากสัตว์ที่ไหลลงแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย การสูญเสียพื้นป่าไปเป็นพื้นที่ปศุสัตว์
ใครจะไปคิดว่าการบริโภคเนื้อสัตว์อาจเชื่อมโยงไปถึงการทำลายป่า
อย่างประเทศจีนที่นำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเพื่อเป็นอาหารสัตว์
แล้วบราซิลต้องผลิตถั่วเหลืองมากขนาดไหนใช้พื้นที่มากเท่าไหร
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรจึงเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการได้มาซึ่งพื้นที่สำหรับทำการเกษตร
และหากการบริโภคเนื้อยังสูงขึ้นไปเรื่อย ๆเช่นนี้
เราต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเท่าไหรกัน ?
เพื่อเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลผลิตจากการกระทำของเราทั้งนั้น เพราะ "เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน" การกระทำสิ่งหนึ่งจึงมีผลเกี่ยวโยงกับบางสิ่งบางอย่างเสมอ
การเปลี่ยนวิถีการกินอาหาร ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากเกินไป เพิ่มปริมาณผักผลไม้ ควบคุมอาหารในแต่ละวันในเหมาะสมกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ กินอาหารให้หมดอย่าให้เหลือทิ้ง
เพียงเท่านี้เราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ และยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้อีกด้วย
เรียบเรียงโดย : เรื่องเล่าคนเข้าป่า
โฆษณา