ถ้าพยามถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจหลอกให้คิดว่าเป็นประสบการณ์และเริ่มใหม่ล้มร้อยลุกร้อยสู้ๆ
53รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...