ไม่คาดหวัง แล้วลองช่างแม่งกับทุกเรื่องดูบ้าง บางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้
โฆษณา