แบบไม่รู้สึกอะไรด้วยแล้ว แบบความรู้สึกรัก ห่วง หวง มองเขาเปนเพื่อนร่วมโลกคนนึง การกระทำต่างๆของเขาไม่มีผลต่อความรู้สึกเราอีกต่อไป
ถัดมาคงเป็นเรามีความสุขในชีวิตได้โดยไม่มีเขา
2ถูกใจ
82รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...