ผมจบวิศกรเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2 มจพ. ยังคงยืนยันว่า การเรียนพิเศษ เพิ่มโอกาสให้ติด ม.ดังได้ มากกว่าไม่เรียนครับ
แต่ที่ควรมีจริงๆ คือ skill ความรับผิดชอบ และเข้าใจในเนื้อหาอย่างจริงๆ ครับ
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา