อ่านอยู่ค่ะ ความรู้สึกการอ่านกระดาษ มันให้ความรู้สึกอินกว่า และสามารถจับต้องได้ ขีดเส้น ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ พับมุมกระดาษได้
  • 1
โฆษณา