เสมอ
เคมีมันเข้ากันได้ จึงลงตัว
" นกชนิดเดียวกัน จะอยู่ในฝูงเดียวกัน คนที่เคยมีบุพกรรมร่วมกัน จะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กัน”... อ่านต่อ
6
2 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา