ถ้าทุกคนเข้าใจการจัดการพื้นฐานชีวิตอย่างเพียงพอ ประกันชีวิตคือ ผลิตภัณฑ์นึงที่ช่วยจัดการความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง ในชีวิต ถ้าทุกคนเข้าใจ อคติในงานนี้ หรือในอาชีพนี้ คงไม่มีค่ะ ลูกค้าก็จะมองที่ตัวผลิตภัณฑ์ มากกว่า มองที่ตัวแทน และมองความมั่นคงของบริษัท มากกว่า การชวนเชื่อจากตัวแทน
2
186รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...