3 พ.ย. 2021 เวลา 00:52 • ธุรกิจ
ถ้าทุกคนเข้าใจการจัดการพื้นฐานชีวิตอย่างเพียงพอ ประกันชีวิตคือ ผลิตภัณฑ์นึงที่ช่วยจัดการความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง ในชีวิต ถ้าทุกคนเข้าใจ อคติในงานนี้ หรือในอาชีพนี้ คงไม่มีค่ะ ลูกค้าก็จะมองที่ตัวผลิตภัณฑ์ มากกว่า มองที่ตัวแทน และมองความมั่นคงของบริษัท มากกว่า การชวนเชื่อจากตัวแทน
2
โฆษณา