3 พ.ย. 2021 เวลา 01:44 • ไลฟ์สไตล์
อดีตกำหนดปัจจุบัน ปัจจุบันกำหนดอนาคต ทำวันนี้ให้ดี วันนี้ก็จะกลายเป็นอนาคต จะดีหรือไม่ก็ได้ทำแล้ว..จบคำถาม
โฆษณา