อย่าไปจดจ่อ ใช้ชีวิตปรกติ หาอะไรทำที่ยังไม่เคยและคิดว่าจะไม่ทำ ลองสิ่งแปลกแลลองสิ่ฃแปลกปลอมของชีวิต สร้างเส้นทางใหม่ จะค่อย มีทางออกไม่มูฟออนเป็นวงกลมไปมาเพราะมีทางให้เดินของเราเอง
2ถูกใจ
57รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...