ชอบอ่านเป็นเล่มมากกว่า ได้อารมณ์ ได้สัมผัส มีสมาธิ และ ไม่ปวดตาเหมืนจ้องจอ
โฆษณา