มีบัญชีอยู่แล้ว?
เช็คราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า
รอบเดือน (ก.ย.-ต.ค.64) / รอบปี (เทียบสิ้นปี 63)
ราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า
หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง จากการที่มีการจัดประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ COP26* ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ถือเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาด (Clean Energy)
.
[ *COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศ (Conference of the Parties) หรืออาจแปลได้ว่าการประชุมสมัชชาประเทศ ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties (UNFCCC COP) ]
.
ที่จริงถ้าพูดถึงหุ้นในกลุ่มนี้ เมื่อมองย้อนกลับไป 1-2 ปี ที่ผ่านมา ก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และเมื่อสำรวจในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีหุ้นที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ถึง 22 บริษัท
 
.
และเมื่อดูไปถึงผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14 ตัว โดยปรับตัวทะลุ 100% มี 2 ตัว และเมื่อดูถึงผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก ก็ยังสร้างการเติบโตของกำไรได้อย่างโดดเด่น จึงเป็นปัจจัยให้หุ้นในกลุ่มนี้ยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุน
.
อีกทั้งเมื่อดูผลตอบแทนราคาในรอบเดือน (ก.ย.-ต.ค.64) พบว่า มีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ถึง 4 ตัวด้วยัน
.
โพสนี้จึงจะมาอัปเดตราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน ต.ค.64 (29/10/64) ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับรอบเดือน และรอบปีที่ผ่านมา
.
(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบในรอบเดือนที่ผ่านมา )
.
ราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า
.
1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,826 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 5.1 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 19.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 74.3%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.56 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.15 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd
.
2. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,996 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 13.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.4 บาท จาก 12.4 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 19%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.66 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.92 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY
.
3. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,966 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 5.4 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 114.3%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.86 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg
.
4. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,451 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 2.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 2.6 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 10.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 54%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 29.17 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.42 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS
.
5. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 244,315 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 65.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท จาก 61.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 6.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 33%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 46.93 เท่า และมี PB เท่ากับ 8.34 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb
.
6. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,529 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 0.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 0.93 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 4.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 1%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.23 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.41 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq
.
7. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 507,459 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 4.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 26.3%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 86.7 เท่า และมี PB เท่ากับ 7.34 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO
.
8. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 110,793 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 42.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 41 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 3.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -12.4%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.89 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.85 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW
.
9. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 219,939 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 78 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 75.5 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 3.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 5.8%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.48 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.1 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq
.
10. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 93,974 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 178.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 174 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -7.3%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.24 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.87 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf
.
11. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,760 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 2.68 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 1.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว 9.7%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.34 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.91 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1
.
ราคา 20 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า
.
12. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,413 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 10.9 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 0.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -10.6%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.24 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.46 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4
.
13. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,975 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 45.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท จาก 45.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ เพิ่มขึ้น 0.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น -14.2%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.18 เท่า และมี PB เท่ากับ 1 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw
.
14. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,142 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 4.22 บาท ลดลง 0 บาท จาก 4.22 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง 0% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 0.5%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.49 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.32 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt
.
15. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,616 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 4.24 บาท ลดลง 0 บาท จาก 4.24 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.9%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.72 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.19 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N
.
16. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,634 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 3.6 บาท ลดลง -0.04 บาท จาก 3.64 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -1.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.1%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.33 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.93 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5
.
17. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,335 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 17.5 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 17.7 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -1.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 15.9%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.68 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.2 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk
.
18. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,688 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท ลดลง -0.15 บาท จาก 6.25 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -2.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 33.2%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.43 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.7 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2
.
19. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 3.24 บาท ลดลง -0.12 บาท จาก 3.36 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -3.6% และเมื่อเทียบกับราคา IPO ที่ 3.90 ปรับตัวลดลง -18.2%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ - เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ
.
20. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,531 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 13.1 บาท ลดลง -0.6 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -4.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง -7.7%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.15 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.44 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66
.
21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,901 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 6.1 บาท ลดลง -0.35 บาท จาก 6.45 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -5.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 144%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.19 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.76 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6
.
22. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,053 ล้านบาท]
- โดยราคาหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.64 (29-10-2564) ปิดที่ 5.05 บาท ลดลง -0.35 บาท จาก 5.4 บาท เมื่อสิ้นเดือน ก.ย.2564 หรือ ลดลง -6.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 13.2%
- ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.73 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.72 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr
.
❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
.
Reference
.
#หุ้นโรงไฟฟ้า #การลงทุน #iYomBizInspiration #ลดโลกร้อน #COP26
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สารัชถ์ รัตนาวะดี ก้าวเป็น บุคคลรวยสุดในประเทศไทยแล้ว แซงเสี่ยเจริญ และเสี่ยธนินท์ วันนี้ คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้แซงหน้าคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทยแล้วตามการจัดอันดับของ Forbes
  เงินปันผล SCM กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 ส.ค. 2565 และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 ก.ย. 2565
  - พาชมจัดเต็มทุกมุม! “ศูนย์ฯ สิริกิติ์” โฉมใหม่ อลังการกลิ่นอายสถาปัตยกรรมไทย พร้อมเปิดกันยายน’65 - 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ปิดปรับปรุงไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และกำลังจะเปิดบริการใหม่อีกครั้งวันที่ 12 กันยายน 2565 โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใช้งบลงทุนไปกว่า 15,000 ล้านบาทในการพลิกโฉมใหม่ทั้งหมด
  ชำแหละหนี้กองทุนน้ำมัน ส่อเค้าวุ่น! ชำแหละหนี้กองทุนน้ำมันส่อเค้าวุ้นหนัก หลังที่ประชุม ครม.อนุมัติวาระลับ! ให้คลังค้ำประกันการชำระหนี้ และกู้ยืมเงินอีก 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่ปัจจุบัน กองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 1.17 แสนล้านบาท โดยแต่ละเดือน กองทุนน้ำมันอุดหนุนติดลบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 หมื่นล้านบาท หากไม่มีการเพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมัน หรือยังคงอุดหนุนราคาพลังงานในระดับปัจจุบัน ช่วงปลายปี 2565 กองทุนน้ำมันจะติดลบแตะ 2 แสนล้านบาท
  ดูทั้งหมด