ชอบกลิ่นและเสียงเวลาลากนิ้วเปลี่ยนหน้า ชอบเวลาแสงนวลตกกระทบหน้ากระดาษ หนังสือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กระตุ้นอายตนะ ทั้ง รูป รส(ในจินตนาการ) กลิ่น เสียง สัมผัส
  • 2
โฆษณา