3 พ.ย. 2021 เวลา 10:55 • ความคิดเห็น
เฉยๆกับผู้หญิงพวกนี้ กรณีถ้าผู้ชายโสด แต่ถ้าไปทำกับคนมีเจ้าของแล้ว อันนี้เรียกว่า ร่าน แรด (ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมจงใจโดนตัวผู้ชาย)
โฆษณา