4 พ.ย. 2021 เวลา 13:32 • ปรัชญา
ชีวิตคือการเรียนรู้-ไม่รู้จบ!
เราคือนักเรียนตลอดชีวิต
แต่ครูของเราเป็นใคร?
เราจะพบเจอครูคนนั้นได้อย่างไร?
3
เมื่อศิษย์พร้อม ครูจึงปรากฏ
เมื่อศิษย์ตื่นตัวทั่วพร้อม ครูก็จากไป
When the student is ready, the teacher appears.
When the student is truly ready, the teacher disappears.
2
นั่นคือคำกล่าวของท่านเหล่าซือ หรือ เล่าจื๊อ (Lao Tzu หรือ Lao Zi) นักปรัชญาชาวจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่ง เชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ในช่วงของสงครามปรัชญา และสงครามการเมืองยุคชุนชิว
1
กล่าวกันว่าท่านเล่าจื๊อเป็นผู้เขียนเขียนตำรา "เต๋าเต๋อจิง" (Tao Te Ching) หรือ “เต๋าเต็กเก็ง” ซึ่งเป็นคัมภีร์จีนโบราณ ที่แม้ว่าจะไม่ปรากฏนามผู้แต่งเป็นหลักฐานก็ตาม
คำภีร์จีนโบราณเล่มนี้เป็นวรรณกรรมทางลัทธิเต๋าที่ยังคงตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ท่านเล่าจื๊อเป็นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญทางเต๋า ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์อีกด้วย
เนื้อหาในคัมภีร์ Tao Te Ching เล่มนี้มีเนื้อหาด้านปรัชญาที่ลึกซึ้งในการดำเนินชีวิตของบุคคล ความกลมกลืนต่อการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ไปจนถึงปรัชญาการเมืองการปกครอง
โดยเนื้อหาเหล่านี้มีความสำคัญกับวัฒนธรรมจีนในรุ่นต่อๆมาอย่างมาก ถือได้ว่าเทียบเท่าได้กับคำสอนของท่านขงจื๊อที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน
“เมื่อศิษย์พร้อม ครูจึงปรากฏ
เมื่อศิษย์ตื่นตัวทั่วพร้อม ครูก็จากไป”
3
เมื่อเราพร้อมจะเรียนรู้ สรรพสิ่งล้วนเป็นครู
เมื่อเราตื่นตัวทั่วพร้อม เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้
ด้วยสติ และ ปัญญา
3
เชิญแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และติดตามข้อคิดดีๆ จากเพจ “วาทะขยับโลก” ในโพสท์ต่อไปนะคะ https://www.blockdit.com/words_of_wisdom
โฆษณา