มนุษย์ 2 คน ที่
พยายาม ปรับตัว+เรียนรู้+เข้าใจกัน
เมื่อเวลาผ่านไปมีสถานการณ์ต่างๆผ่านมา
2 คนนั้นก็ยังทำอยู่ แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆ
บางคู่ก็ทำไปได้จนตายไปข้างนึง
บางคู่แม้ทำไม่สำเร็จก็ถือว่ามีช่วงเวลานึง
ที่ได้มีคู่ครองที่ดีและกลายเป็นเพื่อนที่ดีได้
1 ถูกใจ
21 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา