ทุก ๆ วัน เรา ไม่เคยหยุด ทำงาน เลย
แต่เราเอง ไม่เคย รู้
เราจะ รู้ ว่าเราทำงาน ก็ ต่อว่า รู้ว่า
เราเหนือย
ถ้า เรา ว่าเหนือย
ก็ พัก บาง นะ
เวลา ไม่ รอเรา
  • 1
โฆษณา