ชอบ อยู่ คน เดียว นั้นไม่ใช่ ปัณหา
แต่ ทำงาน คนเดียว คือ ปันหา
แต่
สุด ท้าย ไป คน เดียว
ตอบ คนเดียว
  • 1
โฆษณา