ไม่ชอบ เลย เพราะ โลกมีใว้
สำหรับ ใช้ เรา กัน คือ
สังคม
  • 1
โฆษณา