ชอบอยุ่คนเดียว สวดมนต์.และอยากทำงานที่ไม่วุ่นวายกับคนหมุ่มาก
  • 2
โฆษณา