ชอบออกสังคมบ้าง ชอบอยู่คนเดียวบ้าง แต่ต้องได้ออกสังคมบ้าง และต้องได้อยู่คนเดียวด้วย สมดุลของชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ก็มีมุมใช้ความคิดอยู่คนเดียว
  • 1
โฆษณา