"บันได 7 ขั้น ... สู่ความหลุดพ้น"
" ... เริ่มต้นที่สีลวิสุทธิ
ศีล ก็คือความเป็นปกติของกาย วาจา ใจ
ถ้าว่าโดยภาพรวมก็คือ การไม่เบียดเบียนกัน... อ่านต่อ
1 ถูกใจ
13 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา