ให้งานทุกงานเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาและพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ เวลาคิดแบบนี้แม้งานจะหนัก จะยาก จะไม่ชอบ แต่เรารู้สึกว่าเรากำลังขัดเกลาพัฒนาตัวเองอยู่ มันก็มีกำลังใจไปต่อ
โฆษณา