5 พ.ย. 2021 เวลา 11:29 • ความคิดเห็น
ผมชอบคำกล่าวนี้ครับ
to make profound changes in your life you need either inspiration or desperation
Anthony Robbins
คือมีเพียงสองสิ่งที่ทรงพลังพอที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถ้าไม่ใช่ inspiration ก็เป็น desperation
โฆษณา