5 พ.ย. 2021 เวลา 13:50 • ประวัติศาสตร์
ไม่เคยไปทั้งสองแห่งนะ//เป็นไปได้ไหม ชาติที่แพ้สงครามจะมีความกระตือรือร้น มีวินัยมากกว่าชาติที่อยู่แบบสุขสบาย ค.ห.ส่วนตัวนะมุมมองของฉัน*
โฆษณา