8 ภูเขาไฟในประเทศไทย จะมีที่ไหนกันบ้างไปรบชมกันเลยครับ
1.ภูเขาไฟพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
2.ภูเขาไฟอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
3.ภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
4.ภูเขาไฟหลุบ จังหวัดบุรีรัมย์
5.ภูเขาไฟคอก จังหวัดบุรีรัมย์
6.ภูเขาไฟไปรบัด จังหวัดบุรีรัมย์
7.ภูเขาพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์
8.ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และ ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลำปาง
ขอขอบคุณ
Abdulthaitube
  • 26
โฆษณา